Danıştay’dan konut tahsisleri için önemli karar

Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası tarafından açılan davada, Danıştay, görev tahsisli konut verilebilecek unvan sayısını artıran DSİ Genelgesinin yürürlüğünü durdurdu.

 DSİ Genel Müdürlüğü, 2016 yılında çıkardığı 2016/12 sayılı genelgeyle konut tahsis işlemlerini düzenlemiştir.

KESK’e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası tarafından açılan davada,

1- Genelgenin 9/1 bendinde yer alan “Konut tahsis komisyonu tarafından görev tahsisli konut tahsisleri yapıldıktan sonra kalan konutlar sıra tahsisli olarak tahsis edilir”

2- 9/3 bendinde yer alan ve Merkez teşkilatında görev tahsisli konut verilecek unvanlardan “Birim Müdürü eşdeğerindeki Şube Müdürleri, Teknik kariyerli APK uzmanı, Sorumlu tabipler, mali hizmet uzmanları, DSİ bünyesinde bilfiil daire başkanlığı ve bölge müdürlüğü yapmış olup görevi değişen personel”,

3- 20. maddesinde yer alan “İdari mahkeme kararları, davacı olan personel ile davalı idareyi bağladığından, sadece mahkemeye başvuran personele uygulanacaktır. Mahkeme kararları diğer personel için emsal teşkil etmeyecektir”,
düzenlemelerinin iptalini istemiştir.

Danıştay 1 ve 3 nolu maddeler için, 2577 sayılı Kanunun 27. maddewsinde ön görülen koşulların henüz bu aşamada gerçekleşemediğini belirtmiştir.
2 nolu maddeye ilişkin olarak ise “Birim Müdürü eşdeğerindeki Şube Müdürleri, Teknik kariyerli APK uzmanı, Sorumlu tabipler, mali hizmet uzmanları”nın taşrada bulunduğunu, bu unvanların merkez teşkilatına alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığına karar vermiştir. “DSİ bünyesinde bilfiil daire başkanlığı ve bölge müdürlüğü yapmış olup görevi değişen personel” düzenlemesiyle ilgili olarak ise görev tahsisli konutların kişiye göre değil görevin önem ve özelliğine göre belirlenmesi gerekçesiyle, bu düzenlemenin de hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

 
×

ATS' Hoş Geldiniz...

Merhabalar Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?...

Tel: 0850 805 0 250

× Siz Nasıl Yardımcı Olabiliriz?